Kulczycka, K. D., Domagała, M., & Stychno, E. (2016). Wstępna ocena ryzyka zawodowego fizjoterapeuty za pomocą metody SWP = Preliminary evaluation of occupational risk for physiotherapists using the SWP method. Journal of Education, Health and Sport, 6(9), 805–817. Retrieved from https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/3918