Kulczycka, K. D., & Kowalczyk, A. (2016). Ocena zdolność do pracy zawodowej pielęgniarek oraz analiza zagrożeń psychospołecznych występujących na ich stanowiskach pracy – badania pilotażowe = Assessment of work ability of nurses and analysis of psychosocial risks occurring at their workplaces – pilot study. Journal of Education, Health and Sport, 6(10), 402–414. Retrieved from https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/3955