Mrozkowiak, M., Sokołowski, M., & Kaiser, A. (2016). Próba określenia wpływu obciążenia osiowego na wybrane cechy postawy ciała szermierzy = An attempt to determine the effect of the axial load on selected posture fencers. Journal of Education, Health and Sport, 6(10), 309–320. Retrieved from https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/3949