Siminska, J., Pietkun, K., Siedlecki, Z., Grzyb, S., Nowacka, K., Hagner, W., Grobelska, K., & Beuth, W. (2016). Znaczenie diagnostyki i leczenia trombolitycznego w udarze nieokrwiennym mózgu = The importance of diagnosis and treatment thrombolytic in ischemic stroke. Journal of Education, Health and Sport, 6(8), 363–374. Retrieved from https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/3766