Woźniak, K., Ratuszek-Sadowska, D., & Śniegocki, M. (2016). Embolizacja wewnątrznaczyniowa jako jedna z metod leczenia krwawienia podpajęczynówkowego z pękniętego tętniaka = Endovascular embolization as a method in treatment of subarachnoid hemorrhage from ruptured aneurysm. Journal of Education, Health and Sport, 6(8), 681–687. Retrieved from https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/3796