Kochański, B., Kałużny, K., Kałużna, A., Cichosz, M., Zukow, W., & Hagner-Derengowska, M. (2016). Ocena ryzyka wystąpienia urazów u czynnych zawodowo fizjoterapeutów z wykorzystaniem testu Functional Movement Screen (FMS) = Assessment of the risk of injury from professionally active physiotherapists using the Functional Movement Screen test (FMS). Journal of Education, Health and Sport, 6(7), 479–487. Retrieved from https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/3711