Kocjan, J. (2016). The effects of extracorporeal shock-wave therapy (ESWT) versus Mulligan concept of manual therapy in treating lateral epicondylitis = Efektywność terapii zewnątrzustrojową falą uderzeniową versus terapia manualna w koncepcji Mulligana w leczeniu zapalenia nadkłykcia bocznego. Journal of Education, Health and Sport, 6(7), 411–418. Retrieved from https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/3705