Kunysz-Rozborska, M. (2016). Sytuacja dziecka niepełnosprawnego w szkole = The situation of disabled child in school. Journal of Education, Health and Sport, 6(7), 103–112. Retrieved from https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/3660