Mrozkowiak, M., & Sokołowski, M. (2016). Zmiany frakcji hemoglobinowej we wczesnej i późnej samoistnej restytucja po wysiłku wytrzymałościowym mężczyzny w 6 dekadzie życia. Opis przypadku = Change the hemoglobin fraction in the early and late intrinsic restitution after exercise endurance of a man in the 6th Decade of life. Description of the case. Journal of Education, Health and Sport, 6(5), 193–210. Retrieved from https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/3519