Nowicki, G. J., Rudnicka-Drożak, E., Ślusarska, B., Piasecka, H., Zarzycka, D., & Brodowicz-Król, M. (2016). Różnice deklarowanej częstości samokontroli stanu zdrowia u osób pracujących w zawodach medycznych i pozamedycznych = The difference between the declared frequency of self-health monitoring carried out by representatives of the medical and the non-medical professions. Journal of Education, Health and Sport, 6(5), 236–254. Retrieved from https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/3522