Kochański, B., Kałużna, A., Kałużny, K., Smuczyński, W., Hagner-Derengowska, M., Zukow, W., & Hagner, W. (2016). Application of Brian Mulligan manual therapy method in headache treatment – case study = Zastosowanie metody Briana Mulligana w terapii bólu głowy – opis przypadku. Journal of Education, Health and Sport, 6(1), 101–106. Retrieved from https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/3317