Olejniczak, D. (2016). Praktyczne wykorzystanie health literacy - alfabetyzmu zdrowotnego, jako narzędzia osiągania celów zdrowotnych = Practical use of health-literacy as a tool for achieving health goals. Journal of Education, Health and Sport, 6(2), 238–243. Retrieved from https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/3383