Banaczkowska, A., Eksterowicz, J., & Zukow, W. (2016). Kuchnia tradycyjna jako czynnik wpływający na rozwój turystyki regionu na przykładzie Krajny = Traditional Kitchen as a factor in the development of tourism in the region as an example Krajna. Journal of Education, Health and Sport, 6(2), 47–63. Retrieved from https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/3377