Kocjan, J. (2016). Impact of anxiety and depression to kinesiophobia (fear of movement) level among patients with cardiovascular diseases. A comparison study = Wpływ lęku i depresji na poziom kinezjofobii (lęku przed ruchem) wśród pacjentów z chorobami sercowo-naczyniowego. Badanie porównawcze. Journal of Education, Health and Sport, 6(3), 81–90. Retrieved from https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/3423