Prusik, K., Ossowski, Z., Kortas, J., Wiech, M., Bielawa, Łukasz, Konieczna, S., & Prusik, K. (2016). Zmiany wybranych wskaźników zdrowia kobiet w wieku 60-74 lata w dwuletnim cyklu treningu zdrowotnego = Changes in selected health indicators for women aged 60-74 years in the two-year cycle of health training. Journal of Education, Health and Sport, 6(3), 72–80. Retrieved from https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/3424