Srokowska, A., Zawadzka, E., Lewandowski, A., Kowalik, T., Siedlaczek, M., Srokowski, G., Radzimińska, A., & Zukow, W. (2015). Ocena stanu wiedzy pacjentów na temat profilaktyki osteoporozy = Assessment of patients’ knowledge about the prevention of osteoporosis. Journal of Education, Health and Sport, 5(12), 503–520. Retrieved from https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/3264