Kaźmierczak, U., Goch, A., Srokowski, G., Kropkowska, P., Zniszczol, P., Radzimińska, A., Strojek, K., & Zukow, W. (2015). Ocena równowagi i położenia środka ciężkości u pacjentów po laryngektomii = The assessment of the balance and of the centre of gravity in patients after laryngectomy. Journal of Education, Health and Sport, 5(10), 275–283. Retrieved from https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/3064