Drumińska, E., Wilczyńska, S., Pujszo, M., & Stępniak, R. (2015). Pedagogika zdrowia – sekcja judo jako miejsce „uczenia się zdrowia” mężczyzn w różnym wieku = Health pedagogy - Section judo as a space of "health learning" men of different ages. Journal of Education, Health and Sport, 5(10), 79–90. Retrieved from https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/3014