Kochański, B., Plaskiewicz, A., Kałużny, K., Dylewska, M., Płoszaj, O., Hagner-Derengowska, M., & Zukow, W. (2015). Functional Movement Screen (FMS) - kompleksowy system oceny funkcjonalnej pacjenta = Functional Movement Screen (FMS) - a comprehensive system for the functional evaluation of the patient. Journal of Education, Health and Sport, 5(4), 90–101. Retrieved from https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/2612