Tomaszewska, E., Cichosz, M., Kochański, B., Plaskiewicz, A., & Zukow, W. (2015). Obecne spojrzenie na rehabilitację Zespołu Odpychania (Zespołu Pushera). Przegląd literatury oraz doświadczenia własne = The current look of repulsion on pusher syndrome. Review of the literature and our own experience. Journal of Education, Health and Sport, 5(2), 196–207. Retrieved from https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/2570