Pietrykowska, A., Kochański, B., Plaskiewicz, A., Kałużny, K., Zukow, W., & Hagner, W. (2015). Znaczenie badań laboratoryjnych w diagnostyce udaru mózgu = The importance of laboratory tests in the diagnosis of stroke. Journal of Education, Health and Sport, 5(2), 133–140. Retrieved from https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/2560