(1)
Siekierko, N.; Lewandowski, M.; Żołnierek, M.; Kotusiewicz, W.; Gacoń, E.; Zembala, J.; Kucharski, J.; Zapała, B.; Ząber, A.; Świętochowski, J. Influence of Ketogenic Diet on athletes’ Performance and Other Aspects of Body Function – Review of Literature. J Educ Health Sport 2023, 28, 138-154.