(1)
Marzęda, M.; Swatko, T.; Blicharz, A.; Stachura, T.; Kamieniak, M.; Jarosz, P.; Kobiałka, I. Effect of Botulinum Toxin on Improving Quality of Life in Patients With Chronic Migraine. J Educ Health Sport 2022, 12, 933-938.