(1)
Ochyra, Łukasz; Łopuszyńska, A.; Pawlicki, M.; Piecewicz-Szczęsna, H. Diet and Its Association With Reduced Semen Quality. J Educ Health Sport 2022, 12, 278-283.