(1)
Zadrozna, K.; Wysokińska, O.; Żyga, J.; Małek, A.; Fabiś, M.; Wójcik, B.; Iwaniszyn-Zapołoch, K. Effects of Regular Yoga Practice on Neurological Conditions and Mental Health. J Educ Health Sport 2022, 12, 35-41.