(1)
Adamczyk-Gruszka, O.; Zwierzyńska, A.; Płusajska, J.; Gruszka, J. Factor XI Deficiency As a Clinical Problem in Labor - a Case Report. J Educ Health Sport 2022, 12, 94-104.