(1)
Oprya, Y.; Melnyk, E.; Pustovoyt, M.; Chernova, T.; Goryachev, P. Experience of Psychiatry Distance Teaching to English Speaking International Students. J Educ Health Sport 2021, 11, 520-526.