(1)
Więsyk, P.; Krasa, A.; Słaboń, M.; Piecewicz-Szczęsna, H. A Quality of Life for Patients With Diabetes. J Educ Health Sport 2021, 11, 276-282.