(1)
Nasalyk, R.; Shkrobot, S.; Sokhor, N.; Milevska-Vovchuk, L.; Duve, K.; Nasalyk, B.; Zukow, W.; Popovych, I. Characteristics of Cerebral Hemodynamics in Patients With Chronic Brain Ischemia. J Educ Health Sport 2020, 10, 11-20.