(1)
Wronecki, J.; Tywanek, E.; Trojanowska, P.; Skrzydło-Radomańska, B.; Zwolak, A.; Łuczyk, R. J. Expanding the Knowledge of Helicobacter Pylori – New Directions, New Challenges. J Educ Health Sport 2020, 10, 770-776.