(1)
Krasa, A. M.; Kozioł, M.; Piecewicz-Szczęsna, H.; Pawlicki, M.; Łopuszyńska, A.; Krawiec, P.; Piekarska, E. Endometriosis and an Increased Risk of Malignancies. J Educ Health Sport 2020, 10, 290-298.