(1)
Marzęda, M.; Blicharz, A.; Drozd, M.; Piecewicz-Szczęsna, H. Juvenile Angiofibroma: Etiology, Diagnosis, Treatment. J Educ Health Sport 2020, 10, 263-269.