(1)
Wrześniewska, M.; Gruszka, J.; Komar-Gruszka, K.; Bąk, B.; Adamczyk-Gruszka, O. Knowledge of Nursing Personnel of the Świętokrzyskie Voivodeship Hospitals on Nosocomial Infections. J Educ Health Sport 2020, 9, 116-122.