(1)
Wilczyński, J.; Habik, N.; Paprocki, M. J.; Rychter, P.; Wilczyński, I.; Dworakowska, D. Scoliosis Compensation and Postural Responses in School Girls. J Educ Health Sport 2017, 7, 218-232.