(1)
Goljat, M. A.; Niewiadomski, P.; Lazarek, M.; Flegiel, E.; Graczykowska, K.; Denkiewicz, M.; Rozmarynowicz, E.; Walczak, M.; Cybulska, M.; Husejko, J.; Kędziora-Kornatowska, K. The Impact of Artificial Sweeteners on the Risk and Course of Large Intestinal Adenocarcinoma in the Elderly. J Educ Health Sport 2019, 9, 992-1008.