(1)
Gładysz, K.; Szpiech, K.; Kuś, A.; Szypłowska, M.; Neścior, M. Virtual Reality – Future of Diagnosis, Medical Education and Therapy. J Educ Health Sport 2019, 9, 58-65.