(1)
Mońka, M.; Pietraszewska, J. Wskaźnik palców a Budowa ciała I sprawność Motoryczna mężczyzn trenujących Sporty Walki I nietrenujących = The Digit Ratio 2D:4D and Body Build and Motoric Fitness of Men Training Martial Arts and Non-Athletes. J Educ Health Sport 2016, 6, 412-423.