(1)
Olszak, C.; Nowicka, E.; Baczewska, B.; Łuczyk, R.; Kropornicka, B.; Krzyżanowska, E.; Daniluk, J. Wpływ Wybranych czynników społeczno-Demograficznych I Medycznych Na Akceptację Choroby W Grupie osób Z Cukrzycą Typu 2 = The Influence of Selected Socio-Demographic and Medical Factors on the Acceptance of Illness in a Group of Patients With Type 2 Diabetes Mellitus. J Educ Health Sport 2016, 6, 11-28.