(1)
Ratajek-Gruda, M.; Grzejszczak, M.; Janas-Naze, A. Trudności Diagnostyczne Nieleczonej Torbieli Zastoinowej Wargi górnej = Diagnostic Difficulties of Not Treated Congestive Cyst of the Upper Lip. J Educ Health Sport 2016, 6, 604-613.