(1)
Jakimiec, M.; Emeryk-Maksymiuk, J.; Milanowski, P.; Kozak, P.; Szczyrek, M.; Milanowski, J. The Impact of Education on Therapy in Patients With Asthma. J Educ Health Sport 2016, 6, 718-722.