(1)
Dąbska, O.; Pawlikowska-Łagód, K.; Firlej, E.; Wołoszynek, E. Postawy studentów Wybranych szkół wyższych Polski Wschodniej Wobec Cukrzycy = Attitudes of Students from East Poland’s Selected Academies towards Diabetes. J Educ Health Sport 2016, 6, 452-464.