(1)
Pyskir, J.; Ratuszek-Sadowska, D.; Pyskir, M.; Pawlak-Osińska, K.; Szymkuć-Bukowska, I.; Hagner, W. Ocena I porównanie Wybranych parametrów stabilności Postawy U pacjentów Z Zaburzeniami równowagi I osób Zdrowych W Badaniach Stabilometrycznych = Assessment and Comparison of Selected Parameters of Posture Stability in Patients With Balance Disorders and Healthy People by Stabilometric Analysis. J Educ Health Sport 2016, 6, 230-242.