(1)
Poczta, J.; Malchrowicz-Mośko, E. Imprezy Biegowe Na Obszarach Wiejskich W Polsce a Poziom Uczestnictwa Polaków W Kulturze Fizycznej = Running Events in Rural Areas in Poland and the Level of Citizen Participation in Physical Culture. J Educ Health Sport 2016, 6, 488-503.