(1)
Kosiński, M. A.; Kosiński, W. A. Analiza różnic W Ocenie Stresu I lęku Przedstartowego Z Wykorzystaniem testów SCAT I CSAI-2d = Analysis of Differences in the Evaluation of Pre-Competition Stress and Anxiety Using SCAT and CSAI-2d Tests. J Educ Health Sport 2016, 6, 53-61.