(1)
Kropornicka, B.; Baczewska, B.; Dadej, A.; Krzyżanowska, E.; Łuczyk, R.; Olszak, C.; Nowicka, E.; Lorencowicz, R.; Muraczyńska, B. Przygotowanie pacjentów Z Cukrzycą Typu 2 Do Profilaktyki zespołu Stopy Cukrzycowej = Preparing Patients With Type 2 Diabetes to Prophylaxis of Diabetic Foot. J Educ Health Sport 2017, 6, 311-324.