(1)
Szczepkowska, A.; Osica, P.; Janas-Naze, A. Przypadek Martwicy kości szczęki Po Zastosowaniu Chemioterapii Docetaxelem U 54-Letniej Pacjentki = The Case of Osteonecrosis of the Maxilla After Chemotherapy by Docetaxel in 54-Year-Old Patient. J Educ Health Sport 2017, 6, 255-261.