(1)
Krzyżanowska, E.; Matej, A.; Łuczyk, R.; Kropornicka, B.; Baczewska, B.; Olszak, C.; Nowicka, E.; Daniluk, J. Wpływ Akceptacji Choroby Na Zachowania Zdrowotne pacjentów Z marskością wątroby = The Impact of the Acceptance of the Disease on the Health Behaviors of Patients With Liver Cirrhosis. J Educ Health Sport 2017, 6, 225-244.