(1)
Mońka, M.; Pietraszewska, J. Powiązania Wskaźnika placów 2D:4D Z Cechami Budowy ciała I sprawnością Motoryczną U młodych piłkarzy = The Relationship Digit Ratio 2D:4D With Body Build Features and Motoric Performance in Young Footballers. J Educ Health Sport 2017, 6, 73-86.