(1)
Mrozkowiak, M.; Mrozkowiak, M. Próba Oceny skuteczności Terapii BEMER W Procesie Odnowy Biologicznej Po wysiłku wytrzymałościowym I Wybranych Funkcjach Poznawczych. Opis Przypadku. J Educ Health Sport 2015, 5, 11-62.