(1)
Mrozkowiak, M. Deskrypcja długości I szerokości stóp Kobiet I mężczyzn W obciążeniu Masą własną, W Wieku Od 4 Do 18 Lat W świetle Mory Projekcyjnej. J Educ Health Sport 2015, 5, 293-304.